هزینه استاندارد چیست
هزینه استاندارد چیست

هزینه استاندارد چیست ، هزینه استاندارد هزینه تخمین زده شده است که معمولا در طول تولید یک محصول یا عملکرد یک سرویس رخ می دهد. به عبارت دیگر، از لحاظ تئوری، مقدار پولی که یک شرکت برای تولید یک محصول یا انجام خدمات در شرایط عادی باید صرف کند. هزینه استاندارد گاهی اوقات به عنوان هزینه های از پیش تعیین شده بر اساس آمار و تجربه مدیریت برآورد شده است.

اساسا، مدیریت محاسبه می کند که در هر مرحله در فرآیند تولید، بر اساس ارزش بازار کالاها، میانگین دستمزد پرداخت شده برای هر کارمند و متوسط نرخ بهره، چقدر بابد هزینه صرف شود. این برآورد محاسبه شده، هزینه استاندارد است. هزینه استاندار مبلغی است که شرکت باید مجبور به پرداخت هزینه برای تولید خوب و با کیفیت باشد.

حسابداری هزینه یابی استاندارد چیست؟


حسابداری هزینه یابی استاندارد اجازه می دهد تا مدیران هزینه واقعی تولید محصول را با توجه به اینکه عواملی مانند مقدار مواد اولیه و کارمندان ممکن است از یک دوره تولید تا دوره دیگر متفاوت باشد، بررسی و تجزیه و تحلیل نمایند. مدیران می توانند تصمیم بگیرند که چرا و چگونه خط تولید خود را بر اساس هزینه های مربوط به آن افزایش یا کاهش دهند. مدیران به توانایی فعلانه و کارآمد برای بررسی اینکه تولید محصولاتشان چگونه عمل می کند و سود می برند تکیه می کنند.

اهداف هزینه استاندارد


با استفاده از هزینه استاندارد، سازمان به اهداف خود در یک برنامه ریزی و منظم دست می یابد. هزینه های استاندارد را می توان در هزینه های مستقیم، هزینه های جذب، هزینه های شغلی یا هزینه های فرآیند مورد استفاده قرار داد. این یک روش هزینه نیست اما یک سیستم است که می تواند در هر روش نصب شود.
اهداف هزینه استاندارد به شرح زیر است :


_ ارائه یک مبنای رسمی برای ارزیابی عملکرد و کارایی
_ کنترل هزینه ها با ایجاد استاندارد ها و تجزیه و تحلیل واریانس
_ برای کمک به تنظیم بودجه
_ برای کمک به اختصاص مسؤلیت
_ ارائه یک مبنایی برای تخمین

نتیجه گیری :


هزینه استاندارد هزینه تخمین زده شده است که معمولا در طول تولید یک محصول یا عملکرد یک سرویس رخ می دهد. به عبارت دیگر، از لحاظ تئوری، مقدار پولی که یک شرکت برای تولید یک محصول یا انجام خدمات در شرایط عادی باید صرف کند. حسابداری هزینه یابی استاندارد اجازه می دهد تا مدیران هزینه واقعی تولید محصول را با توجه به اینکه عواملی مانند مقدار مواد اولیه و کارمندان ممکن است از یک دوره تولید تا دوره دیگر متفاوت باشد، بررسی و تجزیه و تحلیل نمایند.