محاسبه بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی چیست
محاسبه بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی چیست

محاسبه بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی چیست ، به حوزه ای از حسابداری که به کمک محاسبه بهای تمام شده، هزینه ها را بر حسب خروجی ها اندازه می گیرد، حسابداری صنعتی گفته می شود.

به عبارتی در این شاخه از حسابداری، اطلاعات مربوط به به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات جمع آوری می شود و با تجزیه و تحلیل صورت های مالی، گزارش ها و بررسی راه های تولید، روش های کاهش بهای تمام شده تولیدات را بیان خواهد کرد.

آموزش محاسبه بهای تمام شده در نرم افزار اکسل


یکی از بخش های آموزش حسابداری صنعتی، آموزش محاسبه بهای تمام شده در اکسل است. برای اینکه بتوانید محاسبه بهای تمام شده را در اکسل اجرا کنید می بایست به فرمول هایی که در ادامه ذکر خواهیم کرد، آشنایی داشته باشید. فرمول های مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده کالا به صورت زیر هستند :
_ خرید خالص = خرید طی یک دوره + اضافات خرید – ( برگشت از خرید+ تخفیفات درصدی + کسورات خرید)
_ موجودی کالای آماده برای فروش = موجودی کالای اول دوره + خرید خالص
_ بهای تمام شده کالای فروش رفته = موجودی کالا آماده فروش – موجودی کالا در پایان دوره
_ موجودی کالای پایان دوره = موجودی کالا که در انبار ها قابل شمارش هستند * بهای هر کالا

محاسبه بهای تمام شده در اکسل


اکسل بهای تمام شده، یک برنامه کاربردی هوشمند تحت اکسل است که اطلاعات واقعی مربوط به بهای اولیه که شامل هزینه های مواد و دستمزد است و بهای تبدیل که شامل هزینه های دستمزد و سربار است را دریافت می کند و جداول بهای تمام شده را کامل می کند. در این برنامه می توان موارد زیر را اجرا کرد:
_ در این برنامه می توان چندین ماده اولیه و قطعات مصرفی را تعریف کرده و قیمت خرید را نیز تعیین کرد
_ همچنین می توان چند محصول نهایی یا کالا را برای محاسبه بهای تمام شده تعریف کرد.
_ مواد و منابع معرفی را می توان از طریق فرم به آسانی به محصول نهایی تخصیص داد.

نتیجه گیری :


به حوزه ای از حسابداری که به کمک محاسبه بهای تمام شده، هزینه ها را بر حسب خروجی ها اندازه می گیرد، حسابداری صنعتی گفته می شود. اکسل بهای تمام شده، یک برنامه کاربردی هوشمند تحت اکسل است که اطلاعات واقعی مربوط به بهای اولیه که شامل هزینه های مواد و دستمزد است و بهای تبدیل که شامل هزینه های دستمزد و سربار است را دریافت می کند.