حسابداری صورت های مالی خارجی
حسابداری صورت های مالی خارجی

حسابداری صورت های مالی خارجی ، سیستم حسابداری یک سازمان به عنوان منبع اصلی اطلاعات برای مدیریت به شمار می رود.

چرا که این مدیران هستند که برطرف کننده مشکلات سازمان ها هستند و باید برای حل این مشکلات اطلاعاتی را از طریق حسابداران به دست آورند. در واقع حسابداری صورت های مالی به منظور بزرگنمایی نکات مثبت و حذف نکانت منفی در شرکت های تجاری و انواع کسب و کار طراحی شده است.


شناسایی مشکلات و فرصت ها


عموما مدیران به دو دلیل به اطلاعات حسابداری بیشتر از اطلاعات صورت های مالی خارجی نیاز دارند.
- به منظور اطلاع از مشکلات موجود و یا مشکلاتی که قرار است در آینده ایجاد شود و برای پیدا کردن راه حلی برای رشد عملکرد مالی
- سیستم حسابداری کسب و کار به عنوان منبع اصلی اطلاعات مدیریت به شمار می رود. این اطلاعات از پایگاه داده های حسابداری استخراج می شود.


جلوگیری از ارائه اطلاعات حسابداری


ارائه اطلاعات حسابداری اگر بیش از حد باشد هم خسته کننده بوده و هم سبب اختلال در انجام محاسبات حسابداری می شود. به همین دلیل حسابداران باید اطلاعات خلاصه و مفیدی را در اختیار مدیران قرار دهند. ارائه اطلات بیش از حد مدیران را خسته کرده و سبب ابهام و سردرگمی آنها می شود. کنترلر یا حسابدار واقعی قادر است ذهن هر مدیری را بخواند و می تواند بفهمد چه  اطلاعاتی را باید در اختیار آن مدیر قرار دهد. مدیران باید بتوانند خیلی سریع با کنترلرها ارتباط برقرار کنند به همین منظور قبل از جمع آوری اطلاعات حسابداری باید اطمینان حاصل شود که اطلاعات لازم و کافی در مورد خواسته های مدیران وجود دارد.


نتیجه پایانی


صورت های مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و تنظیم شوند به همین منظور لازم است توسط افراد مجرب و مشرف به اصول و استانداردهای حسابداری انجام شود. تجزیه و تحلیل صورت های مالی سبب می شود مدیران سازمان ها از اوضاع مالی گذشته، حال و آینده شرکت باخبر شوند.