حسابداری تولیدی چیست ؟

حسابداری تولیدی چیست ؟ ، یک شرکت تولیدی برای حساب کردن تمامی هزینه های تولید کالا و فروش محصولات به شاخه ای از علم حسابداری به نام حسابداری تولیدی نیاز دارد .

هزینه یابی سربار کارخانه در حسابداری صنعتی

هزینه یابی سربار کارخانه در حسابداری صنعتی ، هزینه های سربار هزینه هایی است که که مستقیما به ساخت محصول ارتباط ندارند و نمی توان آن ها را به آسانی به محصولات یا شماره کارها یا سفارش های معینی ارتباط داد. همچنین هزینه های مستقیمی که تسهیم آن ها به محصولی معین، مرحله ای از تولید یا سفارش خاص، مقرون به صرفه نباشد.

هزینه استاندارد چیست

هزینه استاندارد چیست ، هزینه استاندارد هزینه تخمین زده شده است که معمولا در طول تولید یک محصول یا عملکرد یک سرویس رخ می دهد. به عبارت دیگر، از لحاظ تئوری، مقدار پولی که یک شرکت برای تولید یک محصول یا انجام خدمات در شرایط عادی باید صرف کند. هزینه استاندارد گاهی اوقات به عنوان هزینه های از پیش تعیین شده بر اساس آمار و تجربه مدیریت برآورد شده است.

هزینه های مستقیم

هزینه های مستقیم ، هزینه های مستقیم هزینه هایی هستند که یک شرکت می تواند به راحتی به یک "هزینه " خاص متصل شود که ممکن است یک محصول، بخش یا پروژه باشد. این شامل مواردی مانند نرم افزار، تجهیزات و مواد خام است. همچنین می تواند شامل کار باشد، فرض براین است که کار به محصول، بخش یا پروژه خاص است.

نرم افزار هلو چیست

نرم افزار هلو چیست ، نرم افزاری است که با ساده ترین شکل، جهت انجام امور حسابداری به صورت حرفه ای و تخصصی طراحی شده است. کاربرد نرم افزار هلو در همه مشاغل و همه کسب و کارها مطرح می شود.