روش حسابداری صورت مغایرت بانکی
روش حسابداری صورت مغایرت بانکی

روش حسابداری صورت مغایرت بانکی ، اجرای امور مالی و حسابداری همیشه با درصد ریسک بالایی مواجه می شود.

لذا افراد حسابدار باید تمامی دقت خود را بکار گیرند تا حسابداری صورت های بانکی سازمان هیچ گونه مغایرتی نداشته باشد. گرچه با تهیه لیست صورت مغایرت بانکی می شود این مشکل را برطرف نمود.اما بهتر است با دوری از سهل انگاری و بی دقتی، رویه حسابداری را با سرعت بالا انجام داد.


حسابداری صورت مغایرت بانکی


در حسابداری صورت مغایرت بانکی، لیستی از صورت حساب ها و مغایرات آن ها در بازه های زمانی مختلف توسط دارندگان حساب های بانکی تهیه می شود. به طوری که مغایرات صورتحساب های آنها با اسناد حسابداری بانک شامل واریز، برداشت و یا پرداخت وجه نقد بررسی و ارزیابی می شود با توجه به اختلافات موجود بین مانده حساب بانک در نزد دفاتر موسسه و مانده حساب در نزد بانک، لازم است پیگیری های لازم انجام شود تا موارد مغایرت در لیست برطرف شود.


روش حسابداری صورت مغایرت بانکی


برای رفع این مشکلات و مغایرات، حسابداران می بایست در آخر هر ماه این مبالغ متفاوت را در اسرع وقت بررسی نمایند تا عوامل ایجاد مغایرات را کشف و حل نمایند. اولین مرحله ای که در راستای حسابداری صورت مغایرت بانکی باید، رعایت شود، بررسی اقلام ثبت شده در دفاتر سازمان و صورت حساب بانک می باشد. اقلام بدهکار دفاتر سازمان و اقلام بستانکار صورت حساب بانک ها باید تطبیق داده شوند. در مرحله بعدی اقلامی که در مرحله قبلی مورد مقابله واقع نشده اند باید معین شوند. این اقلام به چهار زیر گروه باز بدهکار دفتر، اقلام باز بستاکار دفتر، اقلام باز بدهکار صورت حساب بانک و اقلام باز بستانکار صورت حساب بانک تقسیم بندی می شوند.


نتیجه پایانی


حسابداران و مسئولین مالی باید پس از حسابداری صورت مغایرت بانکی تمامی موارد ذکر شده را با دقت بالا مورد بررسی قرار داده تا علت و یا عوامل مغایرت مشخص شده و نسبت به رفع آن مبادرت ورزند.